5-12-2017        

W dniu 5 grudnia 2017 roku w budynku Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej odbyło się podpisanie przez Stowarzyszenie LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich oraz Stowarzyszenie OKOLICE, długo wyczekiwanej umowy na projekty grantowy „Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Gminie Oborniki Śl. - budowa placu zabaw w Osolinie”.

Realizacja zadania do końca maja 2018 r.